קשרי משקיעים

מעל ל-20 שנה של ניסיון

אנו חוברים ליזמים וקבלנים, לאחר בחינה מקיפה, באמצעות שותפות פיננסית להקמת פרויקטים נבחרים ורכישת נכסים בעלי פוטנציאל השבחה גבוה. בפרויקטים המשותפים GMFמעניקה ליזם/קבלן מימון והשלמות הון כנגד ריבית ובהתאם לצורך. לאחר בחינה מקיפה של הפרויקטים ע"פ המודל העסקי הייחודי שפיתחנו המשקלל גורמים סביבתיים, השקעה, זמן ותשואה.

השותפויות הפיננסיות מתמקדות בפרויקטים למגורים ו/או בפרויקטים בעירוב שימושים, הנכללים בתוכנית בניין עיר בתוקף ובפרויקטים של התחדשות עירונית.

תפריט נגישות